Pereiti į mobilią svetainės versiją

Klimato kaita 2022 m.: poveikis, prisitaikymas ir pažeidžiamumas

  1. Klimatas

Jungtinių Tautų Tarpvyriausybinė klimato kaitos komisija (IPCC) parengė 6-tąją ataskaitą “Klimato kaita 2022 m.: poveikis, prisitaikymas ir pažeidžiamumas”, skirtą įvertinti klimato kaitos poveikį ekosistemoms, biologinei įvairovei bei žmonijai pasauliniu ir regioniniu lygmenimis.

JodyDellDavis | Pixabay

Ataskaitoje nagrinėjamos būsimos pasekmės ir kylanti rizika žmonėms ir ekosistemoms vertinant skirtingus šiltėjimo scenarijus.

Per ateinančius du dešimtmečius, kai pasaulinis atšilimas dar nesiekia 1,5 °C, pasaulis jau susiduria su įvairiais klimato keliamais pavojais. Mokslininkų teigimu, netgi laikinai viršijus šį atšilimo lygį, bus padaryta negrįžtama žala.

Padidėjusios karščio bangos, sausros ir potvyniai jau viršija augalų ir gyvūnų tolerancijos ribas, kas sąlygoja biologinės įvairovės mažėjimą.

Problema, kad šios ekstremalios oro sąlygos vyksta vienu metu ir šį poveikį tampa vis sunkiau valdyti. Milijonai žmonių jau dabar susiduria su sunkumais dėl didelio maisto ir vandens trūkumo, ypač Afrikoje, Azijoje, Centrinėje ir Pietų Amerikoje, mažose salose ir Arktyje.

Europai, manoma, dėl klimato kaitos pokyčių padidės žmonių mirtingumas ir sergamumas, vyks spartesni ekosistemų pokyčiai, karščio bangos ir sausros neigiamas veiks pasėlius, didės gėlo vandens trūkumas, intensyvės potvyniai ir spartės jūros lygio kilimas.

Šioje ataskaitoje taip pat teikiamos rekomendacijos kaip sustiprinti gamtinių sistemų ir žmonijos atsparumą vykstantiems klimato pokyčiams, kaip kovoti su badu, skurdu ir nelygybe, ir išlaikyti Žemę vieta, kurioje bus saugu gyventi – dabarties ir ateities kartoms.

Mokslininkų teigimu, esant dabartiniam atšilimo lygiui, klimatui atsparus vystymasis jau yra sudėtingas.

Ši išvada pabrėžia, kad reikia skubiai imtis veiksmų klimato kaitos srityje, daugiau skirti finansinių išteklių, vystyti inovatyvias technologijas, didinti politinius įsipareigojimus ir stiprinti partnerystę, sparčiau mažinti išmetamų teršalų kiekį.

Aplinkos apsaugos agentūros informacija

Taip pat skaitykite