Кандавский край:
Кандава
Цере
Маткуле
Ване
Занте
Земите