Lenkija:
Didžiosios Lenkijos vaivadija
Kujavijos Pamario vaivadija
Liublino vaivadija
Liubuso vaivadija
Lodzės vaivadija
Mažosios Lenkijos vaivadija
Mazovijos vaivadija
Opolės vaivadija
Pakarpatės vaivadija
Palenkės vaivadija
Pamario vaivadija
Silezijos vaivadija
Švento Kryžiaus vaivadija
Vakarų Pamario vaivadija
Varmijos Mozūrų vaivadija
Žemutinės Silezijos vaivadija