Vengrija:
Bač Kiškūnas
Barania
Bekešas
Boršodas-Abaujus-Zemplenas
Budapeštas
Čongradas
Deras-Mošonas-Šopronas
Fejeras
Haidu Biharas
Hevešas
Jasas-Nadkūnas-Solnokas
Komaromas-Estergomas
Nogradas
Peštas
Sabolčas-Satmaras-Beregas
Šomodis
Tolna
Vašas
Vespremas
Zala