Visi miestai:
Choi
Tebrizas
Urmija
Maragetas
Reštas
Bodžnurdas
Machabadas
Zendžanas
Goganas
Šachrudas
Sebzeveras
Mešchedas
Kumas
Ardebilis
Kazvinas
Sanandža
Dezfulis
Borudžerdas
Saris
Teheranas
Amolis
Babolis
Semnanas
Neišaburas
Malajeras
Bukanas
Andimeškas
Choremšehras
Sakezas
Kermanhšachas
Gonbad e Kabusas
Hamadanas
Erakas
Save
Marvdaštas
Refsandžanas
Bender Mahšahris
Behbahanas
Džachromas
Bender e Enzalis
Miandoabas
Ilamas
Choremabadas
Kašanas
Šahr Kordas
Isfachanas
Birdžendas
Achvazas
Masdžede Soleimanas
Jazdas
Zabolis
Abadanas
Kermanas
Širazas
Sirdžanas
Zachedanas
Buširas
Bender Abasas
Keredžas
Abadano
Dizfuli
Masdžedo-Soleimano / Šachido Asiajė
Bandaro- E. Machšechro / Machšechro
Achvazo
Buširo
Tochido / Džemo (kangano)
Kišo salos
Bendero Lengės
Chalidžės Farso / Persų įlankos
Charko salos
Siri salos
Lavano salos
Šachido Aschrafo Esfachano / Kermanšacho (baktarano)
Choremabado / Choremo-Abado
Senendedžo
Isfachano / Šachido Bechešto
Šechre Kordo
Sardaro-E- Džandalo / Rešto
Chamadano
Teherano / Imamo Chomeino
Teherano / Mechrabado
Keredžo Pajamo
Bendero Abaso
Kermano
Bamo
Kešmo salos / Dairestano oro uoste
Birdžendo
Serachso
Šachido Chašemio Nidžado / Mešchedo
Sebzevaro
Tebeso
Nošechro
Tounkebono / Ramsaro
Sari/ Dašto-E-Nazo
Laro
Lamerdo
Šachido Dastgaibo / Širazo
Jasudžo
Chojaus
Ardebilio
Urmijos
Tebrizo
Zendžano
Šachido Sadugcho / Jezdo
Zabolio
Konarako / Čacho Bechako
Zachedano
Borazdžanas