Plužinės bendruomenė:
Plužinė
Goranskas
Bajovo-Polė
Rudinicė
Rudinički-Brijegas
Trsa
Lisina